การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 52 (3/2565) ของชมรม TSGN จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคอนราด

 

งานประชุมวิชาการ TSGN ประจำปี 2565 "Delirium series : What psychiatrists should know ? Episode 5" กล่าวต้อนรับการประชุมโดยศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และเปิดงานโดยรองประธานชมรมจิตเวชผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

Delirium in special populations : Post-operative care

Preventions of delirium