การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ของชมรม TSGN จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

 

เปิดงานประชุมวิชาการ TSGN ประจำปี 2561 "Neuropsychiatry and Geriatric Psychiatry Update 2018" โดยท่านประธานชมรมจิตเวชผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ และท่านนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Neuropsychiatric symptoms in dementia โดย ผศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล